Współpraca ze szkołami

Celem projektu „Gecon dla Elektryka” jest współpraca pomiędzy ZSE w Kielcach i spółką GECON na dwóch poziomach: finansowym oraz edukacyjnym.
Udział w projekcie umożliwi kształcenie młodych ludzi zgodnie z realnymi wymaganiami zawodowymi i najnowszymi zasadami gospodarki cyrkularnej w dwóch klasach patronackich o profilach: Technik Elektronik oraz Technik Informatyk.
Uczniowie Elektryka, zdobywający wiedzę praktyczną w klasie, które patronujemy, mogą liczyć na merytoryczną pomoc przedstawicieli Spółki, dostęp do różnorodnych materiałów dydaktycznych, a także mogą przystąpić do programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu elektryka oraz zatrudnienia m.in. w okresie wakacyjnym.
W ramach współpracy z ZSE w Kielcach organizujemy warsztaty w formie praktycznej nauki zawodu w naszych zakładach, oferujemy możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego oraz pozyskanie uprawnień kwalifikacyjnych.
Zapraszamy do naszych klas patronackich, gdzie po zakończeniu praktyk oferujemy możliwość zatrudnienia w okresie wakacyjnym, jak również po zakończeniu edukacji.