GECON

Словник понять компанії Gekon

reduce

згідно з правилом 3R (reduce, reuse, recycle), reduce стоїть на першому місці й означає скорочення споживання непотрібних речей.

reuse

Принцип reuse, або «повторно використовувати», нагадує, що не кожну зношену річ треба викинути. Пошук і знаходження нового використання для них дозволяє значно обмежити відходи і захистити планету.

recycle

останній членом правила 3R є Recycle, тобто переробка. Переробка допомагає відновити цінні матеріали з предметів, які зазвичай вважаються сміттям.

zasada 3R

Reduce, reuse, recycle – з англ. 

Зменшувати споживання, використовувати повторно, переробляти. Версія українською мовою: Уникайте покупки непотрібних речей, використовуйте повторно, переробляйте.

Концепція 3R описує, як правильно управляти відходами. Головним пріоритетом є «reduce», тобто скорочення виробництва відходів, потім повторне використання, а потім переробка, щоб максимально обмежити використання сировини для виробництва наступних продуктів.

 

upcycling

називається вищою формою переробки та передбачає переробку вторинної сировини таким чином, щоб результатом цього процесу було створення речей, вартість яких вище, ніж вартість первинних матеріалів. Upcykling – це протилежність downcykling, тобто переробка вторинної сировини в менш цінні продукти, наприклад, макулатури на туалетний папір. Таким чином, використані відходи стають більш цінними та можуть бути передані для «більш високої циркуляції», наприклад, електроніка, створена з використанням вторинної сировини.

downcycling

переробка вторинної сировини в менш цінні продукти, наприклад, макулатури в туалетний папір.

Sustainable Materials Management

Постійне управління матеріалами (SMM) – це системний підхід до більш продуктивного використання матеріалів протягом усього їхнього життєвого циклу. Репрезентує зміни, як наше суспільство ставиться до використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Вивчаючи, як матеріали використовуються протягом усього їхнього життєвого циклу, підхід SMM спрямований на:

  • Постійне управління матеріалами (SMM) – це системний підхід до більш продуктивного використання матеріалів протягом усього їхнього життєвого циклу. Репрезентує зміни, як наше суспільство ставиться до використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Вивчаючи, як матеріали використовуються протягом усього їхнього життєвого циклу, підхід SMM спрямований на:
  • Постійне управління матеріалами (SMM) – це системний підхід до більш продуктивного використання матеріалів протягом усього їхнього життєвого циклу. Репрезентує зміни, як наше суспільство ставиться до використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Вивчаючи, як матеріали використовуються протягом усього їхнього життєвого циклу, підхід SMM спрямований на:
  • Переконайтеся, що ресурсів для задоволення сучасних потреб та потреб майбутнього достатньо.

ПРАВИЛО 6R

Правило 6R – це відповідальний і свідомий спосіб життя, що полягає в скороченні споживання товарів і переробці відходів. Назва «6R» походить від перших букв слів в англійській мові: rethink, redesign, resue, repurpose, revalidate, recycle, тобто подумати – відмовитися – обмежувати – використовувати багаторазово – відновлювати – полагодити.

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА (GOZ)

Правило 6R – це відповідальний і свідомий спосіб життя, що полягає в скороченні споживання товарів і переробці відходів. Назва «6R» походить від перших букв слів у англійській мові: rethink, redesign, resue, repurpose, revalidate, recycle, тобто подумати – відмовлятися – обмежувати – використовувати багаторазово – відновлювати – полагодити.

re-commerce

концепція стосується онлайн-продажу вживаних товарів, зокрема електронних пристроїв та одягу, ігор, книг і навіть ювелірних виробів чи меблів.

ślad węglowy

загальна сума викидів парникових газів, прямо або побічно викликаних окремою особою, організацією, подією або продуктом. Це свого роду екологічний слід. Вуглецевий слід включає викиди вуглекислого газу, метану, закису азоту та інших парникових газів, виражені в еквіваленті CO₂.

ESG

(англ. Environmental, Social and Corporate Governance) абревіатура, що позначає фактори, на основі яких формуються нефінансові рейтинги і оцінки підприємств, держав та інших організацій. Складається з 3 елементів: E-навколишнє середовище, S-соціальна відповідальність і G-Корпоративне управління.

CSR

(ang. Corporate Social Responsibility – CSR)  соціальна відповідальність бізнесу, соціальна відповідальність підприємств – концепція, згідно з якою підприємства на етапі побудови стратегії враховують соціальні інтереси і захист навколишнього середовища, а також відносини з різними групами зацікавлених сторін.